31.08.10

Õpilaste puudumistest

Puudumine koolist
• Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
• Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
• Vanema tõend peab olema kirjutatud õpilaspäevikusse
• Kui õpilane puudub üle 5 päeva, siis tuleb esitada arstitõend!
• Aineõpetaja ei luba õpilast koju! Vanem ei vabasta õpilast ainetunnist!
• Õpilaste reisimised—vanema avaldus DIREKTORILE, kui reis kestab üle 3 päeva!
Õpilase puudumisest teatada
Meili teel puudumine@lillekyla.edu.ee
või telefonil 53 715 066