07.11.08

ÕPPEEKSKURSIOON

Neljapäeval, 20.11.2008 kella 11.00-12.30 toimub Tallinna Huvikeskuse Kullo keskkonnaklassis ja Löwenruhi pargis õppetund teemal: 
Linnud, nende toidulaud, pesitsemine ja ränded. Roomajate, kalade ja lindude kehakatted läbi mikroskoobi.
Üks tund kestab 2 X 45 minutit.

Iga õpilane saab töölehed ja õppetööks vajalikud vahendid

Tunni algul toimub interaktiivne sissejuhatus teemasse. Juhendaja abiga tehakse praktilisi ülesandeid töölehtedelt, uuritakse stereomikroskoobiga teemaga seotud organisme ja kivimeid, otsitakse iseseisvalt vastuseid küsimustele. Tunni lõpuosas toimub orienteerumismäng õues.
Palun riietuda vastavalt ilmale. 
Tund toimub iga ilmaga!

Täidetud töölehe eest saab õpilane hinde inimeseõpetuse ainesse.