20.11.08

Meenutusi õppeekskursioonist


Meie klass võtab osa projektist "Õpime õues" 20.11.2008 toimus Löwenruhi pargis õppetund teemal:
Linnud, nende toidulaud, pesitsemine ja ränded. Roomajate, kalade ja lindude kehakatted läbi mikroskoobi.
Üks tund kestis 2 X 45 minutit.

Iga õpilane sai töölehe ja õppetööks vajalikud vahendid

Tunni algul toimus interaktiivne sissejuhatus teemasse. Juhendaja abiga tegime praktilisi ülesandeid töölehtedelt, uurisime stereomikroskoobiga teemaga seotud organisme ja otsisime iseseisvalt vastuseid küsimustele. Tunni lõpuosas toimus orienteerumismäng õues.Kell 10.30 kogunesime kõik koos koolimaja välistrepi juurde, et alustada jalutuskäiku Kullo keskkonnaklassi tunni läbiviimiseks.

Kell 11.oo tuli meie juhendaja Anu Kallavus ja juhatas keskkonnaklassi, kus ootas meid taanlane Michail.

Nii huvitav oli uurida , missugused näevad välja pardi udusuled ja kattesuled mikroskoobi all. Eriti pakkus huvi katse, kus pardisule peale pandi tilk vett. Oi,kuidas see säras ja sillerdas.Oi, kui ilus muster oli ussinahal ja kui mitmevärviline oli männivaik.Ka puu vanuse ja elutingimuste määramine oli väga huvitav.
Erilist huvi pakkus aga sambliku elutegevuse jälgimine. Saime teada, et samblikud koosnevad seentest ja vetikatest. Väga huvitav oli ka katse, kus sambliku peale pandi vett. Ja kus siis hakkas seal elutegevus toimuma.

ANET: "Õpetaja, õpetaja tulge vaadake, sammal elab, ta ju liigutab"
ÕPETAJA: "Oi, kui ilus"Tunni teisel poolel toimus orienteerumismäng pargis. Meie pidime kaardi järgi üles leidma võlukeldri võtme. Küll oli siis siginat, saginat ja rõõmukisa.


Hurraaaaa, meie leidsime keldrivõtme!!!

18.11.08

LASTEVANEMATE INFOPÄEV

4. 12. 2008 kell 18.00 -20.00 INFOPÄEV

Lastevanematel võimalus kohtuda aineõpetajatega

Klassi lastevanemate koosolek samal päeval kella 18.00-18.30

Päevakord:
1. Õppetöö korraldamine asenduskoolis.
2. ...... ja veel midagi .....
3. Õppeedukus ja puudumine.

Teie osavõtt väga vajalik!

SPORDIPÄEV AUDENTESE SPORDIKOMPLEKSIS.

27.11.2008 kell 13.00 -14.00 toimub kolmandate klasside spordipäev Audentese Spordikompleksis.

Sinna ja tagasi ühistranspordiga.

Õpilasel kaasa võtta 2 bussipiletit ja spordijalatsid

Palve vanematele!

Kellel on võimalik õpilasi oma autodega transportida sinna ja tagasi?

Kui saate abistada, siis palun teatada klassijuhatajale.