31.08.10

Õpilaste puudumistest

Puudumine koolist
• Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval.
• Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud ning koolil ei õnnestu puudumise põhjust välja selgitada, teavitab kool hiljemalt järgmisel õppest puudumise päeval sellest õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust.
• Vanema tõend peab olema kirjutatud õpilaspäevikusse
• Kui õpilane puudub üle 5 päeva, siis tuleb esitada arstitõend!
• Aineõpetaja ei luba õpilast koju! Vanem ei vabasta õpilast ainetunnist!
• Õpilaste reisimised—vanema avaldus DIREKTORILE, kui reis kestab üle 3 päeva!
Õpilase puudumisest teatada
Meili teel puudumine@lillekyla.edu.ee
või telefonil 53 715 066

Tere tulemast jälle kooli!

Tere, kallid lapsed!

Loodan, et olete ilusasti puhanud  ja ikka sama rõõmsameelsed.
Soovin Teile ja ka Teie vanematele ilusat , töökat ja muljeterohket uut õppeaastat.

Sel aastal me kohtume teiega natukene vähem, sest Teie põhiklassijuhataja on õpetaja J. Mihhailova. Mina olen nüüd Teie klassijuhatajale ainult abiklassijuhataja, nii nagu teie olite möödunud aastal minule abiõpetajad.

Kohtumiseni, koolis!

28.06.10

4. a klassi kohustuslik kirjandus


Tere, kallid 4.a klassi õpilased! 
(Õp. Helme Pärna lapsed)

Siin on Teie kohustuslik kirjandus 2010/2011 õppeaastaks.
Lugemispäevikut me ei hakka pidama!
Teil tuleb hinde saamiseks teha test. 


P.Travers Mary Poppins" - septembrikuu kolmas  nädal
O.Luts "Kevade" - novembrikuu esineme nädal
A. Lindgren "Bullerby lapsed"- veebruarikuu esimene nädal
F. R. Kreutzwald " Kilplased" - aprillikuu esimene nädal
M. Twain "Prints ja kerjus" - maikuu esimene nädal