18.04.09

Tänud lastele ja vanematele.

Kallid lapsed ja emad-isad!

Suur tänu meelespidamise eest. Olin tõeliselt liigutatud.

Kallid lapsed!

Kui te ka ise teaksite, kui ilusast kõik koos laulate. Eriti hästi ja meeli ärgitav oli laul koolist ja õpetajast.
Mul on tõeliselt hea meel, et te sellised avatud, südamlikud ja rõõmsameelsed olete.
Ühtne klassitunnetus on täielikult olemas. Eriti teeb meele rõõmsaks see, et klassis olete te üksteise vastu sallivad ja alati abistate sõnagi lausumata klassikaaslasi. Olgu siis üksteist abistades ( õpetate hädasolijat, laenate puuduvaid õppevahendeid) või klassis vastaspoolega suhtlemises. Enamus poisse annavad igas olukorras õpetaja meeldetuletuseta tütarlastele eesõiguse.
Olen tõeliselt õnnelik, et mul on selline klass, kellega saab arutleda kui täiskasvanutega ja keda saan usaldada.
Olge alati sellised arutlevad, avatud, ausad, rõõmsameelsed, hoolivad ja sallivad.
Klassijuhataja Maie Hannus

12.04.09

UUDISED! UUDISED! UUDISED!

TÄHELEPANU!

Maikuus ei toimu pikapäeva toitlustamist seose õpilaste vähesusega . Pikapäevarühm töötab nagu tavaliselt

MUUDATUSED TUNNIPLAANIS

Seose õpetaja Maie Hannuse arstil käikudega on muudatus 14.04
Kooli viiendaks tunniks.
Matemaatika tunni asemel on kunstiõpetus. Ülejäänud tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile

15.04
Kunstiõpetuse tunni aseme toimub matemaatika tund

16.04
Viimane arvutiõpetuse tund jääb ära.

Vanemad!
Palun mõistvat suhtumist, sest tänapäeval enam arsti aegu ei saa valida.


KOOLIMAJA SEINTE JA USTE KAUNISTUSED

HÄID PÜHI!

JÄLLE MEIE TEGEMISTEST