12.04.09

UUDISED! UUDISED! UUDISED!

TÄHELEPANU!

Maikuus ei toimu pikapäeva toitlustamist seose õpilaste vähesusega . Pikapäevarühm töötab nagu tavaliselt

MUUDATUSED TUNNIPLAANIS

Seose õpetaja Maie Hannuse arstil käikudega on muudatus 14.04
Kooli viiendaks tunniks.
Matemaatika tunni asemel on kunstiõpetus. Ülejäänud tunnid toimuvad vastavalt tunniplaanile

15.04
Kunstiõpetuse tunni aseme toimub matemaatika tund

16.04
Viimane arvutiõpetuse tund jääb ära.

Vanemad!
Palun mõistvat suhtumist, sest tänapäeval enam arsti aegu ei saa valida.


Kommentaare ei ole: