10.06.09

KOHUSTUSLIK KLASSIVÄLINE LUGEMINE

P.Travers Mary Poppins" - septembrikuu esimene nädal
O.Luts "Kevade" - novembrikuu esineme nädal
A. Lindgren "Bullerby lapsed"- veebruarikuu esimene nädal
F. R. Kreutzwald " Kilplased" - aprillikuu esimene nädal
M. Twain "Prints ja kerjus" - maikuu esimene nädal

TOREDAT LUGEMIST!