21.08.08

Toitlustamine

1.- 9. klassi õpilasi toitlustatakse tasuta.Toitlustamine algab 2.septembrist

Pikapäevarühma toitlustamine algab 8.septembril. Pikapäevarühma septembrikuu toiduraha on 288 krooni (16 toidupäeva), toiduraha maksimise viimane tähtaeg on 3. september. Klassijuhatajale teatada alati maksmise kuupäev.

1. Saaja: ORFEUM OÜ
2. Arveldusarve nr.10220049123019 SEB Eesti Ühispank
3. Viitenumber 10058

Selgitusse lisada:
1. Tallinna Lilleküla Gümnaasium
2. Õpilase nimi
3. Klass
4. Millise kuu eest tasute.
Järgnevate kuude söögiraha palume maksta ülekandega enne 24. kuupäeva.
Oktoobrikuu toiduraha on 324 krooni (18 toidupäeva)

TÄHELEPANU!

Õpilase pikema puudumise korral on võimalik ta sööjate nimekirjast maha võtta. Selleks tuleb lapsevanemal teatada, mis kuupäevast alates ja mis kuupäevani õpilane puudub. Mahaarvestus hakkab lugema alates kolmandast päevast pärast vanema teadet. Reiside puhul peaks lapsevanem juba varakult puudumisest ette teatama ja sel juhul arvestatakse maha kogu puudutud aeg.
Teatamiseks saadab lapsevanem vastava meili õpetaja Maie Hannusele (maie.hannus@lillekyla.edu.ee).

1. septembri aktused

9.00 - gümnaasium
10.00 - 1. klassid
11.00 - 2. - 4. klassid
11.30 - 5. - 6. klassid
12.00 - 7. - 9. klassid

Meie kohtume oma vanas klassiruumis kell 10.45. Ära hiline!

Alates 2. septembrist kanname vahetusjalatseid. Kui jätad vahetusjalatsid kooli, siis AINULT riidest kotis. (nimi koti peal)
2. septembril too kooli joonistuspaberite plokid (A3 ja A4), värvid, lauakate, värvid. Kehalise kasvatuse riideid saate sel aastal hoida klassiruumis
Klassikassa raha 300 krooni