16.02.09

PIKAPÄEVARÜHMA TOIDURAHA

Algklassiõpilaste pikapäevarühma toiduraha märtsikuus on 288 krooni (16 päeva).
Palume mitte eksida toitlustajaga ja maksta ikka enne 24. kuupäeva.

Swedbank a/a 1120006556
Flosse OÜ
Tallinna Lilleküla Gümnaasium
Lapse ees-ja perekonnanimi.
Klass.
Millise kuu eest tasute.

Kuna oleme võõras koolis, siis arusaamatuste ärahoidmiseks palume pärast makse teostamist sellest kohe teatada klassijuhatajale (ülekande kuupäev).