29.08.08

KOLMANDATE KLASSIDE KOHUSTUSLIK UJUMINE

Kolmandate klasside kohustuslik ujumine toimub 7.nov. 2008 - 16.jaan. 2009 Mustamäel, Saksa Gümnaasiumis kolm korda nädalas: esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti


Lastel tuleb ujulasse kaasa võtta seep, švamm, käterätik, ujumismüts, ujumistrikoo või
püksid poistel.

Kursuste kord:
Tunni kestvus on 45 minutit.
Õpilased käivad kursustel 3 korda nädalas.(3x nädalas kursuse kestvus 2 kuud). Kokku kursuse pikkus 24 tundi.
Õpilased võivad ujumistundidest puududa arsti loal , vastava tõendi esitab õpilane
ujumisõpetajale kohe peale tervenemist.
Ühekordse puudumise korral võib esitada lapsevanema tõendi.

Ujumistundidest võib ujumisõpetaja vabastada õpilase, kes on sooritanud arvestuse hindele

Kuidas saate TEIE aidata lapsi ujulasse viimisel?
Oleks võimalik tellida selleks buss, kuid see läheb maksma umbes 120 krooni nädal ehk umbes 520 krooni kuu ja seega umbes 1040 krooni kogu ujumine.
Seda loomulikult ainult sel juhul, kui on kõik vanemad nõus.
Mõelge, arutlege teistega kommenteerides.
Lõpliku otsuse teema klassi üldkoosolekul ,2.oktoobril, peale kooli üldkoosolekut, mis algab kell 18.00
Kasutage aruteluks blogi võimalust, kommenteeri....

PUUDUMISTEST - MEELDETULETUS VANEMATELE

Kurb tõde!
2 B klassi (meie eelmine õppeaasta) õpilased puudusid eelmisel õppeaastal 1942 tundi . Algklassidest olime kõige suurema puudutud tundide arvuga klassi nimekirjas.

Vanematele meeldetuletuseks!

Kui õpilane puudub koolist üle 5 päeva, siis peab esitama ARSTITÕENDI.
Perearstid väljastavad arstitõendi ainult siis, kui laps on olnud ravil. Tagantjärel arstitõendit ei väljastata.
Kui õpilane puudub vähem kui 5 päeva, siis kirjutab lapsevanem tõendi PÄEVIKUSSE.

Kui õpilane läheb reisile, siis vanem esitab kooli direktori nimele avalduse.

Mida vähem õpilane koolist puudub, seda parem on ta õppeedukus.

Lapsevanem ei tohi õpilast vabastada kehalise kasvatuse TUNNIST, vaid erandkorras ainult kehalisest koormusest. Õpilane peab viibima tunnis ja täitma õpetaja korraldusi.

26.08.08

Suured tänud!

Kallid lapsed ja teie vanemad!

Suur tänu, et aitasite klassi hubasemaks muuta. Tänan oma õpilasi, et aitasite töövahendite lahtipakkimisel ja jagamisel.
Kohtumiseni 1. septembril