29.08.08

PUUDUMISTEST - MEELDETULETUS VANEMATELE

Kurb tõde!
2 B klassi (meie eelmine õppeaasta) õpilased puudusid eelmisel õppeaastal 1942 tundi . Algklassidest olime kõige suurema puudutud tundide arvuga klassi nimekirjas.

Vanematele meeldetuletuseks!

Kui õpilane puudub koolist üle 5 päeva, siis peab esitama ARSTITÕENDI.
Perearstid väljastavad arstitõendi ainult siis, kui laps on olnud ravil. Tagantjärel arstitõendit ei väljastata.
Kui õpilane puudub vähem kui 5 päeva, siis kirjutab lapsevanem tõendi PÄEVIKUSSE.

Kui õpilane läheb reisile, siis vanem esitab kooli direktori nimele avalduse.

Mida vähem õpilane koolist puudub, seda parem on ta õppeedukus.

Lapsevanem ei tohi õpilast vabastada kehalise kasvatuse TUNNIST, vaid erandkorras ainult kehalisest koormusest. Õpilane peab viibima tunnis ja täitma õpetaja korraldusi.

Kommentaare ei ole: