21.04.10

Muudame koos kooli paremaks!

Hea lapsevanem,

 

Esimene õppeaasta meie renoveeritud koolimajas on peagi lõppemas ja on aeg hakata tegema kokkuvõtet aasta jooksul toimunust ning kavandada järgmist õppeaastat. Sel eesmärgil on meile väga oluline teada ka Teie arvamust ja hinnangut meie koolielule.

Palume Teil täita lapsevanemate rahulolu uuriv küsimustik, mille leiate

https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dENsUm9iVUsxNGNWbU1ZUC14YzdfV0E6MQ   

Küsimustiku täitmisele kulub kuni 15 minutit.

 

Muudame koos kooli paremaks!