03.12.08

Meenutusi spordipäevast

Spordipäeva tulemused:

1. Katrin Saar sai finaaljooksus kolmanda koha.
2. Teatejooksus sai 3b klass ( MEIE) teise koha.
3. Paul Abner sai kaugushüppes kolmanda kohaMeie klass valmistub teatevõistluseks

30.11.08

II POOLAASTA TUNNIPLAAN (Sõle koolis)

Meie klassi tunniplaan Sõle koolis.

3.B klassi põhiliseks koduklassiks on KEEMIA klass.

ESMASPÄEV

1. 8.00 - 8.45 inglise keel (õp.Hintsov kab.3)
2. 8.55 - 9.40 eesti keel
3. 9.55 - 10.40 matemaatika
4. 10.55 - 11.40 loodusõpetus
5. 11.55 - 12.40 kunstiõpetus
6. 12.50 - 13.35 inglise keel (õp. Lepik kab.3)

TEISIPÄEV
1. -----
2. -----
3. ----
4. 10.55 -11.40 eesti keel (kab.4)
5. 11.55 - 12.40 matemaatika (kab.7)
6. 12.50 - 13.35 muusikaõpetus (keemia)
7. 13.45 - 14.30 inglise keel (keemia/kab.33)

KOLMAPÄEV

1. 8.00-8.45 inimeseõpetus
2. 8.55-9.40 kehaline kasvatus
3. 9.55 - 10.40 matemaatika
4. 10.55 - 11.40 eesti keel
5. 11.55 - 12.40 kunstiõpetus

NELJAPÄEV

1. 8.00 - 8.45 matemaatika
2. 8.55 - 9.40 inglise keel (keemia/kab.3)
3. 9.55 - 10.40 kehaline kasvatus
4. 10.55 - 11.40 eesti keel
5. 11.55 - 12.40 arvutiõpetus (kab. 23A)

Reede

1. ----------
2. 8.55. -9.40 muusikaõpetus
3. 9.55 - 10.40 eesti keel (kab.29)
4. 10.55 - 11.40 eesti keel (kab.29)
5. 11.55 - 12.40 kunstiõpetus
6. 12.50 - 13.35 inglise keel (K/30 )

TÄHELEPANU!

Asenduskoolis (Sõle koolis) töötavad ka huviringid ja pikapäevarühm. Pikapäevarühma toitlustamine ja maksmine ei ole veel selgunud.
Õpilased tulevad kooli ainult kindlaks määratud ajaks. Varem ei tohi tulla, va. pikapäevarühma lapseda.