26.08.09

TEADMISEKS VANEMATELE


1. Kui õpilane läheb reisile, mille kestvus on üle 3 päeva, siis lapsevanem peab esitama avalduse direktori nimele.

2. Kui õpilane jääb puuduma haiguse tõttu, siis vanem on kohustatud teavitama (hiljemalt teisel päeval) sellest klassijuhatajat ( vahendid valib lapsevanem).

3. Kui õpilane puudub haiguse tõttu kuni 5 päeva, siis vanem on kohustatud kirjutama puudumistõendi PÄEVIKUSSE ( mitte lehele)

4. Kui õpilane puudub haiguse tõttu üle 5 päeva, siis vanem on kohustatud esitama arstitõendi.
Kõik perearstid on kohustatud andma haiguspäevade kohta tõendi. Arst annab ainult siis tõendi, kui õpilane viibis tema juures ravil.

5. Koolimaja on nüüd remonditud! Mööbel väga paljudes klassides uuendatud.
Kui õpilane lõhub ära või rikub kooli inventaari, siis vanem on kohustatud kahjud hüvitama.
Sama kehtib ka kaotatud õpikute kohta.

5. Vahetusjalatsid - ainult heleda tallaga. Vahetusjalatsid hoiame ainult riidest kottides.

6. Spordijalatsid - ainult heleda tallaga ja ainult sees kasutamiseks.
Spordiväljaku jaoks on teised spordijalatsid.

Hoiame oma tervist ja koolimaja!

T Ä H E L E P A N U!

Alates 4-ndast klassist  toimub arvestuslik hindamine kõikides põhiainetes. See tähendab, et on ARVESTUSLIKUD (KONTROLLTÖÖD) ja PROTSESSI (jooksvad) hinded. Kõik arvestuslikud hinded on e-koolis märgistatud roosa taustaga. Veerandihinnete väljapanekul arvestatakse ainult arvestuslikke hindeid. Õpetajal on õigus jooksvatest hinnetest panna arvestusliku(-d) koondhinde (-d). Jooksvaid hindeid ei saa parandada!  Veerandi hinnet ei saa välja panna, kui puudub kasvõi ükski arvestuslik hinne. Õpilasele jääb õppevõlgnevus, mis märgitakse vastava märkega tunnistusele. Kui õpilane puudub arvestusliku töö ajal, siis hinde kohale pannaks märge "!". Haiguse tõttu puudutud arvestuslik kontrolltöö tuleb 10 päeva jooksul ära teha. " ! " märk muutub hiljem hindeks.
Puuduliku arvestustöö hinde saanud õpilasel on õigus 10 päeva jooksul hinnet parandada (õpetaja teeb järeltööks uue analoogse töö)..
Kui õpilane puudub põhjuseta arvestusliku kontrolltöö ajal, siis õpetajal on õigus panna hinne "1", mis ei kuulu parandamisele.

Arvestustööde kuupäeva peab õpilane teada saama vähemalt nädal enne töö sooritamist.
PÄEVAS EI TOHI ÕPILASEL OLLA ÜLE 2 ARVESTUSLIKU KONTROLLTÖÖ.
 
SOOVITUS ÕPILASTELE.

JÄLGIGE OMA ÕIGUSI JA TÄITKE OMA KOHUSTUSI!


Ilusat algavat kooliaastat!

Kommentaare ei ole: